आज का पञ्चाङ्ग - 18 मार्च 2020 

आज का पञ्चाङ्ग - 18 मार्च 2020 

आज का पञ्चाङ्ग - 18 मार्च 2020 

ओ३म् (अ+उ+म् =ओ३्म् का अर्थ - सृष्टि का निर्माता, सञ्चालक व प्रलयकर्ता परमपिता परमेश्वर। ईश्वर का मुख्य व निज नाम ओ३म् है।

          सङ्कल्प पाठ
(सृष्ट्यादिसंवत्-संवत्सर-अयन-ऋतु-मास-तिथि -नक्षत्र-लग्न-मुहूर्त)    

 ओं तत्सत्-श्रीब्रह्मणो द्वितीये परार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकोवृन्द- सप्तनवतिकोटि-एकोनत्रिंशल्लक्ष - एकोनपञ्चाशत्सहस्र- द्विविंशत्यधिकशततमे ( १९७२९४९१२२ ) सृष्ट्यब्दे सप्तसप्तत्युत्तर-द्विसहस्रतमे ( २०७७ ) वैक्रमाब्दे  पञ्चनवत्यधिकशततमे ( १९५ ) दयानन्दाब्दे, आनन्द- संवत्सरे उत्तरायणे- वसन्त- ऋतौ मासानां मासोत्तमे मधु- मासान्तर्गते चैत्र-कृष्ण दशम्यां तिथौ अभिजीत- नक्षत्रे मीन- लग्नोदये शिव- मुहूर्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते महाराष्ट्र-प्रदेशे पुणेनामकस्य जनपदस्य पिम्परीचिञ्चवड़-नाम्नि पुण्यभूमौ कुशलगोत्रोत्पन्नेन मया हेमदेवार्येण राष्ट्रस्य राष्ट्रवासिनां चोन्नत्यर्थं भगवद्कृपा प्राप्त्यर्थं च आचार्यवर्यदार्शनेयलोकेशकृतस्य ## श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम् वैदिक- पञ्चाङ्गस्य सामाजिक-प्रतिष्ठायै यज्ञोऽयं करिष्यते।।

आज - वसन्त ऋतु/चैत्र मास कृष्ण पक्ष/दशमी (28:28 तक) अभिजीत नक्षत्र (पूरे दिन रात्रि तक) मधु मास 27 गते।
तदनुसार: बुधवार, 18 मार्च 2020.